środa, 29 maja 2013

Podobne słowa w esperanto

Każdy, kto uczy się języka obcego ma chwile zwątpienia. Każdy język, nie wyłączając języka Esperanto ma podobne wyrazy o innym jednak znaczeniu. Strona ta zawiera takie podobne słowa. Myślę, że przyda się nie tylko początkującym esperantystom.

trovi  -  znajdować
provi - próbować

serĉi - szukać
ŝerci - żartować

koro - serce
horo - godzina

ŝajni - wydawać się
gajni - zyskać

okcidento - zachód
akcidento - wypadek

almenaŭ - przynajmniej
apenaŭ - ledwo, zaledwie

kanabo - konopie
knabo - chłopiec

graso - tłuszcz
greso - trawa
groso - agrest

selo - siodło
ŝelo - skórka, skorupa, kora
 murdi - mordować
 mordi - gryźć

antaŭ - przed
ankaŭ - także, również

strigo - sowa
striko - strajk

bildo - obraz
birdo - ptak

nun - teraz
nur - tylko

atenti - uważać
atendi - czekać

muso - mysz
muŝo - mucha

vespero - wieczór
vesperto - nietoperz

tusi - kaszleć
tuŝi - dotykać, dotyczyć
kuŝi - leżeć 
tosto - toast
toasto - tost, grzanka            

kremo - śmietana
kreno - chrzan

suro - łydka
muro - mur

brodi - haftować
brogi - sparzyć 

vato - wata
vatto - wat

renkonti - spotykać
rakonti - opowiadać

pago - zapłata
paĝo - strona

klara - zrozumiały, jasny
klera - wykształcony,
            oświecony

kaŝi - kryć, chować
paŝi - kroczyć, stąpać

A L F A B E T Y C Z N I E

akcidento - wypadek
almenaŭ - przynajmniej
ankaŭ - także, również
antaŭ - przed
apenaŭ - ledwo, zaledwie
atendi - czekać
atenti - uważać
bildo - obraz
birdo - ptak
brodi - haftować
brogi - sparzyć
gajni – zyskać
graso - tłuszcz
greso - trawa
groso - agrest
horo - godzina
kanabo - konopie
kaŝi - kryć, chować
klara - zrozumiały, jasny
klera - wykształcony, oświecony
knabo – chłopiec
koro - serce
kremo - śmietana
kreno - chrzan
kuŝi - leżeć
mordi - gryźć
murdi - mordować
muro - mur
muŝo - mucha
muso - mysz
nun - teraz
nur - tylko
okcidento - zachód
paĝo - strona
pago – zapłata
paŝi - kroczyć, stąpać
provi - próbować
rakonti - opowiadać
renkonti - spotykać
ŝajni - wydawać się
selo - siodło
ŝelo - skórka, skorupa, kora
serĉi - szukać
ŝerci – żartować
strigo - sowa
striko - strajk
suro - łydka
toasto - tost, grzanka
tosto - toast
trovi - znajdować
tuŝi - dotykać, dotyczyć
tusi - kaszleć
vato - wata
vatto - wat
vespero - wieczór
vesperto - nietoperz